به شرکت مهندسی کرمان ولتاژ خوش آمدید

 

 

کرمان ولتاژ در یک نگاه

شرکت مهندسی کرمان ولتاژ در سال ۱۳۶۹ با هدف طراحی و تولید تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط تاسیس گردیده که این فعالیت هم اکنون در گستره وسیعی ادامه دارد. در حال حاضر شرکت ما تولید کننده انواع تابلوهای فشار ضعیف فیکس و کشویی و همچنین تابلوهای فشار متوسط فیکس و کشویی تا سطح KV 33 می باشد. کرمان ولتاژ دارنده لیسانس تولید تابلوهای MCC کشویی و فشار متوسط کشویی تا سطح ولتاژ ۲۴KV  از کمپانی LS (نام جدید شرکت سیستم های صنعتی LG ) می باشد.